Product Lifecycle Services

Product Lifecycle Services

Vårt erbjudande
 • IM Swap365
 • Support & administration
 • Återbruk & Dataradering
 • Buy Back & Trade In

Product Lifecycle Services finns för er som vill ha kontroll under hela livscykelhanteringen. Oavsett om ni vill ha hjälp under eller efter produktens livstid. Det kan handla om att ha ett fungerande utbytessystem, Asset Management registrering eller teknisk support. Men också de viktiga bitarna som att ta hand om andrahandsvärdet, ge hårdvara nytt liv, dataradering och återvinning. För att genom cirkulär ekonomi bidra till en gynnsammare affär och miljö.

IM Swap365
Swap
 • Ny produkt inom 48 timmar
 • 24 mån support
 • Förlängd garanti
 • Kontroll i Asset Management
Lösning
 • Registrering i Asset Management
 • Kommunikation under utbyteprocessen
 • Fyra segment – Low/Mid/High/Platinum
 • Fasta avgifter för icke garanti
Support & Administration
Support
 • Single point of contact
 • 1st Line Support
 • 2nd Line Support
 • Teknisk Support
Administration
 • Asset registrering
 • Administration i Tredjepartssystem
 • Rapporter & Uppföljning
Återbruk & Dataradering
Återbruk
 • Returlogistik
 • Okulärbesiktning
 • Rengöring av befintlig hårdvara
 • Lagerhållning
Dataradering
 • Mjukvaruradering
 • Förstörelse av hårdvara
Buy Back & Trade In
Återtag
 • Konkurrenskraftigt andrahandsvärde
 • Värdering
 • Dataradering
 • Renovering
 • Återvinning
David Holgersson
David Holgersson

Business Development Manager Services