Ett förstklassigt ekosystem

Ingram Micro har som vision att vara Nordens ledande distributör inom värdeadderande tjänster och vi är en god bit på väg. Våra många år som klassisk IT-distributör har lärt oss vikten av ett starkt maskineri och välutvecklad logistik.

Med en marknad i ständig förändring och utvecklingen mot ett mer konsumtionsbaserat samhälle har vi en mycket viktig roll att fylla; att hjälpa våra återförsäljare och slutkunder att tillfullo utnyttja det tekniken lovar.

Idag kan vi erbjuda automatiserade platformer i ett förstklassigt ekosystem som är anpassat för att möta framtidens teknikutveckling.

Här följer en kort översikt över våra huvudsakliga affärsområden vilka utgör kärnan i vårt 360-erbjudande. Många av våra mest framgångsrika återförsäljare samarbetar med oss inom alla våra affärsområden.

Mobilitet_Telekom_Tillbehor
Produkt & distribution
  • Vårt 360-erbjudande är vår styrka. Vi täcker alla återförsäljarens behov inom IT och logistik.
  • Vi ser till att hitta rätt modeller och produktmix för varje partner.
  • Vi arbetar dagligen med vårt utbud av leverantörer för att alltid ha de bästa leverantörerna och produktdistributionen på den Nordiska marknaden.
Mobilitet_Telekom_Tillbehor
Molntjänster
  • Vi har en stor bredd av olika plattformar och lösningar inom Cloud – allt som våra partners kan behöva.
  • Med flexibla modeller och skalbarhet har vi lösningar för både små och stora återförsäljare.
Mobilitet_Telekom_Tillbehor
Logistik och tjänster
  • Ingram Micro kan logistik, allt från drop shipment till returhantering.
  • Vi erbjuder logistiklösningar för hela livscykeln och hantering av både nya och gamla produkter.
  • För att möta marknadens behov tar vi varje år fram nya mervärdestjänster.

Vi hjälper våra återförsäljare och slutkunder in i den nya tiden

Branschen utvecklas ständigt och kanske i högre takt nu än någonsin. Försäljningen av hårdvara flyttar ut i molnet, konsumtionen av tjänster ökar och man hyr för att täcka sitt behov just för stunden.

Telekom och IT har under lång tid varit separerat med helt olika processer och förgreningar. Ofta har inköpen hanterats av olika delar av företaget; datorer kanske av IT och telefoner av receptionen. Genom att konsumtionen av IT och mobilitet går mer och mer över till att bli en tjänst blir det också en mer integrerad del av företagets IT.

Vårt mål är att vara i framkant för att hjälpa våra återförsäljare och slutkunder att hitta rätt i den nya tiden. Vi är starka och marknadsledande inom samtliga våra affärsområden och det finns idag ingen aktör på marknaden som är lika fulltäckande.

Oavsett vilket affärsområde du möter oss så hittar du ett etablerat och stabilt ekosystem att lita på.

Ingram Micros Hållbarhetsrapport 2021 (eng)