Hörnstenarna för vår framgång

Ett starkt engagemang för våra värderingar förenar och hjälper oss till bättre beslut och agerande, så att vi kan fokusera på framgången hos våra affärspartners och anställda.

Resultat

Att alltid leverera framgångsrika resultat och en överlägsen upplevelse för alla, är viktigt för våra affärspartners, oss själva och vårt team.

Resultat

Integritet

Integritet

Vi har de högsta etiska normerna, ledda av ärlighet, rättvisa och värdighet i varje handling vi gör, överallt, varje gång, med alla.

Fantasi

Kreativitet, flexibilitet och handlingskraft förstärker en konkurrenskraftig entreprenörsanda. Det finns inga alternativ till att alltid blicka framåt och en önskan att uppnå mer.

Fantasi

Talang

Talang

Våra medarbetare och deras olika talanger definierar oss. Vi är engagerade i lärande, samarbete, öppenhet och innovation. Att attrahera, inspirera, behålla och uppmuntra våra bästa individer är grunden för vår framgång.

Mod

Genom att välkomna förändring och fatta svåra beslut levererar vi bättre resultat till våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi är inte rädda för att pröva oss fram eller göra det vi vet är rätt.

Mod

Ansvar

Ansvar

Vi säger vad vi gör och vi gör vad vi säger. Vi ansvarar för vårt agerande, individuellt och i grupp, uppfyller våra kund- och ekonomiska åtaganden och erkänner vårt sociala, samhälls- och miljöansvar.