Kommentar med anledning av uppgifter i media

Kommentar med anledning av uppgifter i media

I en artikel i Expressen har det förekommit felaktiga och ogrundade uppgifter om arbetsmiljön på Ingram Micro Nordic Services logistikcenter i Brunna. Med anledning av detta vill vi lämna följande bakgrund och kommentar.

Ingram Micro Nordic Services logistikcenter i Brunna har nyligen tackat nej till att teckna ett kollektivavtal med SAC Syndikalisterna eftersom vi redan har ett heltäckande kollektivavtal med Transport, i enlighet med den svenska modellen. Som en följd av att vi tackade nej har SAC Syndikalisterna varslat om stridsåtgärder i form av varumärkesbränning mot vår kund Zalando. Att Syndikalisterna kontaktar media med påståenden om vår arbetsmiljö, bör ses i det sammanhanget.

Vi har ett gott samarbete med våra anställda och med Transport och vi arbetar löpande med att utveckla en bra arbetsmiljö för alla medarbetare. Vårt center i Brunna är en stor arbetsplats. Det är en professionell, toppmodern och snabbväxande verksamhet där det idag arbetar upp till 900 personer, inklusive personer anställda via bemanningsföretag.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för vår utveckling och därför är vi glada och stolta över vår låga personalomsättning och de positiva resultat vi har fått i våra återkommande medarbetarundersökningar. Detta inspirerar oss att fortsätta att utveckla vår arbetsplats och vi fortsätter att serva vår kund på bästa sätt.

SAC Syndikalisternas påståenden är tendensiösa. Vi tar vårt arbetsmiljöansvar på största allvar och våra medarbetares välbefinnande är centralt för oss som arbetsgivare.  Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier eller kränkande behandling på vår arbetsplats.

I linje med att vi vill vara en attraktiv arbetsplats uppmuntrar vi våra medarbetare att föreslå förbättringar och rapportera problem så att vi kan bli ännu bättre. Vi utvecklar kontinuerligt vår arbetsmiljö i nära samarbete med våra medarbetare och med Transport, och har bland annat utökat våra lokaler, förbättrat vår ventilation, utökat antalet toaletter, ordnat ett lunchområde utomhus, fortsatt att förbättra vår interna information, utvecklat fler sociala aktiviteter och utvecklat våra kontaktvägar till chefer och HR.

Vi erbjuder upp till 900 personer en bra arbetsplats, varje dag. Och det är vi stolta över. Samtidigt finns det på en stor arbetsplats som vår alltid saker att utveckla. Något vi gör kontinuerligt, strukturerat och tillsammans med Transport. För att skapa en god och respektfull arbetsmiljö, för alla våra medarbetare. 

Den 14 juli publicerade Transport en kommentar samt frågor och svar från Transportavdelning 5, med anledning av skriverierna om vår arbetsplats i Brunna. Detta bekräftar att vi har samma syn på situationen och att vårt samarbete fungerar väl. Du hittar deras kommentar här:  https://www.transport.se/kollektivavtal-finns-pa-ingram-micro-i-brunna/

Se vårt tidigare uttalande: https://se.ingrammicro.eu/aktuellt/nyheter/kommentar-kring-konflikt-i-brunna