Kommentar angående SAC Syndikalisternas stridsåtgärd på Ingram Micro Nordic Services logistikcenter

Kommentar angående SAC Syndikalisternas stridsåtgärd på Ingram Micro Nordic Services logistikcenter i Brunna

Ingram Micro Nordic Services logistikcenter i Brunna har varit en uppskattad partner till Zalando under flera år. Centret är en professionell och modern anläggning som erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och innovativa lösningar inom e-handel och tredjepartslogistik - och sysselsätter fler än 900 personer.  

Den 14 maj tackade vi på Ingram Micro Nordic Services logistikcenter i Brunna nej till att teckna ett kollektivavtal med SAC Syndikalisterna eftersom vi redan har ett heltäckande kollektivavtal med Transport, i enlighet med den svenska modellen.

SAC Syndikalisterna har därefter, i två omgångar, varslat om stridsåtgärder, då vi avböjt att teckna ett kollektivavtal med dem. Det första varslet återkallades medan det andra varslet nu har verkställts. Det rör sig om så kallad varumärkesbränning, riktat mot vår kund Zalando.

Deras åtgärd, att misskreditera och svartmåla vår kund Zalando, är inte konstruktiv, varken för våra medarbetare eller för vår arbetsplats.

För Ingram Micro är en god och respektfull arbetsmiljö för alla våra medarbetare centralt. Vårt center i Brunna är en snabbväxande verksamhet. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för vår utveckling och vi är därför både glada och stolta över vår låga personalomsättning och att resultaten i våra medarbetarundersökningar har varit väldigt positiva, med högt deltagande. Detta inspirerar oss att fortsätta att utveckla vår arbetsplats och att serva vår kund på bästa sätt.

Vi samarbetar med vår arbetsgivarorganisation, Biltrafikens Arbetsgivareförbund, i den här frågan. Ett gott samarbete med våra anställda och deras fackliga representanter är av högsta prioritet, för att utveckla bästa möjliga arbetsmiljö. Vårt samarbete med Transport, som vi har kollektivavtal med, är konstruktivt och bygger på ömsesidig respekt för våra olika roller. Vår uppfattning är att den svenska modellen fungerar mycket väl.

Ingram Micro Nordic Services utvecklar ständigt vår arbetsmiljö i nära samarbete med våra anställda – i enlighet med vårt kollektivavtal och rådande lagar och föreskrifter. Vi värderar våra medarbetare högt och för oss är en god och respektfull arbetsmiljö för alla våra medarbetare helt centralt.