Gjorda för alla typer av företag

Apple-produkter är kraftfulla, säkra, intuitivt förståeliga och utformade för att uppfylla alla sorters behov

Apple inspirerar människor över hela världen. Efterfrågan hos företag på Mac, iPad och iPhone ökar märkbart för varje år. Apple-enheter används mer och mer inom nästan alla branscher. Redan idag är iPhone och iPad de mest använda mobila enheterna inom tyska företag. Men även Mac växer betydligt inom näringslivet.

Orsakerna till detta är långtgående:

”Millenniumgenerationen” eller ”Nätets infödda” är personer som föddes strax före eller kring millennieskiftet. De utgör framtiden för alla typer av B2B. Både i små och stora företag. Millenniegeneratonen har en helt ny och annorlunda syn på arbetslivet och tekniken i vår vardag. Samtidigt som de äldre generationerna växte upp med Windows-datorer har nu i flera år ljuset från Apple-produkter dominerat i föreläsningssalar och klassrum bland de yngre generationerna. Över 30 % av alla företagsgrundare tillhör redan millenniegenerationen. I undersökningar anger 76 % av millenniegenerationen att de försöker hålla koll på tekniska frågor. Denna utveckling bidrar redan i hög grad till efterfrågan på Apple-produkter inom alla branscher.

I den totala kostnadsberäkningen, som tar hänsyn till inköpspriset och restvärdet samt kostnaderna för programvarulicenser, administration och IT-support, leder enheter från Apple stort. När det kommer till kritan kan iPhone, iPad och Mac löna sig för företag som sätter värde på modern, kraftfull IT med minimal administration.

En studie som genomfördes av IT-jätten IBM visar att Mac-användare är mer produktiva än sina kollegor som använder jämförbara Windows-datorer. (Mer ingående uppgifter om studien nedan)
iPhone, iPad och Mac låter de anställda fokusera på huvuduppgifterna i sitt arbete och vara mer produktiva. Detta beror framför allt på kraftfull och tillförlitlig hårdvara. Mindre störningar – mindre supportbehov. Det innebär också lägre kostnader och nöjdare medarbetare.

I synnerhet säkerställer säkerhetssystem som finns integrerade att Apples produkter, programvara och tjänster är säkra ända från grunden. Med sitt säkerhetskoncept, som är unikt för branschen, sätter Apple en standard för modern företags-IT och garanterar säkerhet på högsta nivå. Den nära integreringen mellan hårdvara och program ger betydande säkerhetsfördelar. Unika Chip-ID, sandbox-miljöer, MDM-ramverk, runtime-skydd, integrerade antivirusprogram, exekveringsförbud, ”memory cube”, skydd av systemets integritet skydd och FileVault 2 är effektiva åtgärder för att skydda data och system i Apple-enheter.

Och allt detta har till och med bevisats i en studie från Forrester:

I oktober 2019 publicerade Forrester Institute resultatet av en omfattande studie om användningen av MAC inom näringslivet. De kom fram till följande resultat:

ROI på 255 %

med en besparing på 628,31 USD för varje MAC, räknat över 3 år

Snabbt intjänande

Inom 6 månader nås punkten där en MAC börjar löna sig.

20 % högre produktivitet hos medarbetarna

De anställda tappar 20 % mindre tid på IT-problem av olika slag

Här kan du läsa hela studien i detalj

IBM använder redan bärbara MAC-datorer till 25 % – och det är bara början!

Inom IBM används redan 300 000 Apple-enheter som en del av programmet MAC@IBM. Sammanfattningsvis är de som använder MAC mer produktiva och nöjdare. Även de lägre kostnaderna för support är tydliga.

Den detaljerade berättelsen om framgångarna med MAC@IBM hittar du här:

IBM-studie: Mac-användare är ”mer produktiva och nöjdare IBM förlitar sig på 277 000 Apple-enheter