Med fokus på Cybersäkerhet

Med fokus på Cybersäkerhet

IT-Kanalen  sammanfattade nyligen de fyra mest framträdande trenderna inom tech 2023 från undersökningen Equinix 2022 Global Tech Trends Survey. Närmare 3000 CIO:er, CTO:er och it-chefer har sagt sitt och cybersäkerhet är högst upp på agendan.

De senaste åren har både antalet it-attacker och komplexiteten i incidenterna eskalerat. Enligt EU:s senaste rapport om cybersäkerhet väntas antalet attacker fortsätta växa under 2023.

Vi pratade med en av våra leverantörer
I avsnitt 5 av vår podcast ”The Voice of Ingram Micro” samtalar vi med Chung-wai Lee och Håkan Nohre på Cisco. Här nämns bland annat att under 2022 skedde globalt 4100 publika dataintrång med totalt 22 miljarder datapunkter. I Sverige attackerades såväl flera kommuner som A-kassan vilket fick stora konsekvenser för samhälle och individer.

Många cyberattacker är så kallade ”supply chain attacker”, där ett företag inte är direkt angripna själva men drabbas på grund av attack mot en underleverantör i ett eller flera steg bort. Under samtalet betonas vikten av att inte bara satsa på att upptäcka och försöka undvika en attack utan även på att minska konsekvenserna av en genomförd attack, då det är omöjligt att helt skydda sig. Genom att snabbt upptäcka och isolera ett intrång kan återhämtningstiden bli betydligt kortare. Chung-wai berättar att siffror från European SME Alliance visar att en ransomware attack i genomsnitt kostar 1,7 miljoner dollar och att 60% av mindre bolag tvingas i konkurs efter att ha drabbats.

Hur ser hotbilden ut?
Radar släpper i samarbete med Truesec rapporten ”Lägesbild av cyberhoten i Sverige”. I januarirapporten 2023 där månadens bransch var handel, hamnade aktuell hotnivå på 3 på den femgradiga skalan vilket betyder ”Betydande hotnivå. Stor mängd attacker med övergående effekter.” Siffror i rapporten visar att fokus inom svensk handel under många år legat på automation och nya applikationer medans säkerhet på strategisk nivå först under de senaste två åren blivit en topp-3 prioritering. Teknisk säkerhet nådde 2022 endast upp till en topp-10 prioritering. Det fokus som finns kring IT-styrning och digitalisering inom svensk handel måste nu byggas ihop med cybersäkerhet för att förebygga och hantera cyberattacker.

Tjänster och lösningar​
Inom tjänsteportföljen Professional Services har Ingram Micro samlat proaktiva cybersäkerhetstjänster som erbjuder återförsäljare möjligheten att skydda sina kunders datorsystem, nätverk och enheter mot cyberattacker. Det kan handla om allt från övervakning och managering till installationer, migrationer och analyser eller utbildning och support. Vi jobbar bland annat med leverantörer som Cisco, Fortinet, Aruba, Dell och Microsoft med målet att tillsammans med våra återförsäljare minimera konsekvenserna och skydda kundernas mest värdefulla tillgång, deras data.