Ergonomi på den hybrida arbetsplatsen

Ergonomi på den hybrida arbetsplatsen

Med den hybrida arbetsmodellen kommer nya utmaningar för ergonomin. Vår leverantör Ergotron erbjuder produkter som gör att företag kan uppfylla personalens unika behov var de än arbetar.

Många anställda delar nu arbetstiden mellan hemmet och kontoret. Med Ergotrons produkter kan företaget skapa hälsosamma arbetsmiljöer för hybrid-team genom att möjliggöra anpassningsbara arbetsplatser som främjar komfort, samarbete och säkra avstånd.

Det hybrida teamet kan få flexibla arbetsplatser som:

  • Främjar komfort: ergonomiska lösningar för arbetsplatsen kan enkelt anpassas till individuella användare för att minska hinder och problem och få ut så mycket som möjligt av begränsat utrymme.
     
  • Uppmuntrar till samarbete mellan personal på plats och distans.
     
  • Stödjer säkert avstånd: rörliga arbetsplatser möjliggör fysisk distans för teammöten eller individuellt arbete och främjar organiska diskussioner.

Gå in på https://se.ingrammicro.eu/landing-pages/arbeta-ergonomiskt för att läsa mer och ta kontakt med vår Product Manager Carl Mohlin.