Den hybrida arbetsplatsen

Den hybrida arbetsplatsen

Hybrida arbetsmodeller är den nya standarden. Då fler och fler företag antar en hybrid arbetsmodell och många anställda nu delar arbetstiden mellan hemmet och kontoret behövs anpassningsbara lösningar. Ergotron erbjuder just detta.

Med Ergotrons produkter kan ni skapa hälsosamma arbetsmiljöer för hybrid-team genom att möjliggöra anpassningsbara arbetsplatser som främjar komfort, samarbete och säkra avstånd. Men också lösningar om möjliggör samma produktivitetsnivå i hemmet, med eller utan eget hemmakontor.

Här hittar du information om vårt Ergotron-erbjudande. https://se.ingrammicro.eu/landing-pages/arbeta-ergonomiskt

Vill du läsa mer om hur du kan förbättra komforten och
produktiviteten för anställda som arbetar på distans hittar du en sammanfattning som Ergotron gjort här: https://www.ergotron.com/portals/0/literature/white-papers/swedish/ergonomics-remote-employees-exec-brief-se.pdf