Hyreshyllan – ett klimatmart val

Hyreshyllan – ett klimatmart val

I början av året lanserade NetOnNet en ny tjänst under namnet Hyreshyllan. Precis som namnet antyder handlar det om att erbjuda konsumenter att hyra sin hemelektronik. Ett behov som kan finnas antingen det handlar om att man alltid vill ha det senaste men slippa besväret med att köpa och sälja, att man har ett tidsbegränsat behov eller att man helt enkelt vill göra ett klimatsmart val.

Jag fick möjligheten att ställa ett par frågor till Margareta Törnblad, Head of Services på NetOnNet, om Hyreshyllan och NetOnNets tankar kring hållbarhet i allmänhet.

Vad fick er att ta initiativet till Hyrehyllan?

Hyreshyllan är något som arbetats fram under ganska lång tid. Vi upplevde att hemelektronikbranschen generellt sett har mycket kvar att göra inom hållbarhet. Samtidigt började det hända mycket i det allmänna kundbeteendet; leasing av bilar blev vanligare och vanligare, man började köpa glasögon på avtal m.m. Det blev också fler och fler som med hjälp av tjänster som exempelvis matkassar valde att göra livet lite enklare. Dessa aspekter tillsammans med ett ökat intresse för hållbarhet från gemene man gjorde att vi insåg att det borde finnas ett intresse för att kunna hyra vissa hemelektronikprodukter.

Hur drog ni igång det?

Vi har valt att starta upp i lite mindre skala med ett mindre urval av produkter som vi tror är intressanta för de vi identifierat som de primära målgrupperna. Detta för att innan vi växlar upp kunna utvärdera vad som är viktigt för kunden, vad är rätt prispunkt etc.

Hur har mottagandet varit?

Till att börja med så har vi fått mycket mer uppmärksamhet från media och branschkollegor än vad vi trodde. Det kommer mycket frågor och finns ett stort intresse kring Hyreshyllan vilket vi ser som ett kvitto på att vi gjorde rätt i vår satsning. Men sedan inser vi att vi inte kommunicerat tillräckligt brett om det mot kund vilket vi nu skall börja jobba med. Mycket av arbetet har handlat om att prata med de kunder vi fått in. Vi har ringt och följt upp för att höra hur det fungerar, om försäkring som vi valde att ha med som standard är något som är viktigt för dem osv. Sedan har vi blivit överraskade över att exempelvis klockor under långa perioder varit en av de populäraste produkterna. Beteendet att testa först innan man köper kanske vi inte trodde skulle visa sig så tydligt. Men det är ju väldigt bra, att känna sig för innan man köper något som bara blir liggande i lådan.

Hur ser ni på risken att Hyreshyllan konkurrerar med er försäljning av motsvarande produkter

På kort sikt faktiskt inte alls. Konsumenten har fortfarande ett grundbeteende att köpa sina produkter och den volymen vi ser initialt kommer inte att utgöra någon konkurrens på kort sikt. På lång sikt ser vi en möjlighet till att attrahera nya kundgrupper och när konsumentens beteende kanske ändras i framtiden så kommer Hyreshyllan tillsammans med våra övriga tjänster vara ytterligare ett affärsben för oss att stå på.

Ser ni att det finns fler möjligheter för er att hjälpa era konsumenter till mer hållbara val framöver?

Nu har vi lanserat Hyreshyllan, att lägga till våra andra tjänster som ”Växla Upp”, ”Byt In” och ”Begagnat” och fokus den närmaste tiden blir att utveckla dessa.

Sedan är det självklart att konsumenten blir mer och mer miljömedveten och vi tror att vi i branschen har ett jobb att göra när det gäller att bättre guida och utbilda våra kunder till mer hållbara köp. Både utifrån det egna behovet men också utifrån att avgöra hur man gör minst avtryck.

Hur arbetar ni på NetOnNet i er egen verksamhet med hållbarhet?

Vi har en hållbarhetsagenda som vår hållbarhetsansvariga håller i. Den är grundad i FN:s Globala mål och är integrerad i verksamheten drivs inom våra olika områden och avdelningar. Den täcker in allt från transporter och frakter, att vi väljer grön el för vår verksamhet, hur vi tar hand om och återvinner avfall i våra lagershopar till att avdelningen som ansvarar för våra egna varumärken kontrollerar CSR-villkor vid produktion och självklart kvaliteten på produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv för att underlätta för reparation och utbyte för att förlänga produktlivstiden. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi har mycket kvar som vi kan göra bättre men tycker att vi lyckats få ut arbetet och fokuset kring hållbarhet bra inom alla avdelningar. För den som intresserad av att veta mer om vårt arbete kan jag tipsa om vår hållbarhetsrapport 2021 som vi släppte i våras.

 

 

#IngramMicro #IngramMicroESG #IngramMicroPlanetary