HP hjälper återförsäljare arbeta hållbart

HP hjälper återförsäljare arbeta hållbart

I senaste avsnittet av vår podcast "The Voice of Ingram Micro" hade vi besök av Maria Collin, Head of Sustainability & Sustainable Procurement på HP.

Samtalet inleddes med att vi fick en förklaring på "Sustainable Procurement".

Det handlar om hållbar upphandling, där vi hjälper återförsäljare att väga in olika kriterier kopplat till hållbarhet när man gör en upphandling. Vi har region Stockholm som en av våra stora kunder och de driver på arbetet och jobbar med att utveckla dessa kriterier", berättar Maria.

Vidare i poden hyllar Maria hur de stora återförsäljarna jobbar med hållbarhet, med stora team och i nära samarbete med HP och andra leverantörer, men hon lyfter också vilka möjligheter som finns för mindre återförsäljare. Att det finns i många fall kostnadsfira möjligheter för att se hur man ligger till och hur man kan utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Då kommer vi in på vilka verktyg HP har för att framför allt jobba med ett mer cirkulärt tänk.

Vi vill hjälpa våra kunder att använda produkten så länge som möjligt. Målet är ju att se till att inte dra ut för mycket material från jorden utan att använda det vi redan tagit", säger Maria.

Här har HP bland annat sett till att det är lätt att byta ut komponenter på deras produkter, att byta batteri och att uppgradera för att kunna använda produkten längre. När det sedan ändå är dags att byta så erbjuder HP ett så kallat "Take-Back-Program" där produkten lämnas tillbaka och HP ser till att återvinna den på rätt sätt.

Därefter nämner Maria de guider de har för hållbar upphandling men också att de har system för att räkna ut exakt vad en produkt har för footprint, något återförsäljaren i sin tur kan använda mot sin kund och helt enkelt få en konkurrensfördel.

Slutligen reder vi i poden ut ett par begrepp; social responsibility, NGO (Non-Governmental Organization), CSR, ESG m.m. Vad de står för? Gå in och lyssna på poden och få svaret samt alla bra tips från Maria! Här når du det aktuella avsnittet. 

 

//Lisa Valinder Olsson, Communications & Sustainability Manager at Ingram Micro

 

#IngramMicro #IngramMicroESG #IngramMicroPlanetary